STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Zakres działalności GCI
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 Jak założyć indywidualną  działalność gospodarczą
 • Informacje o GCI
  Gminne Centrum Informacji
  w Borowiu
  ul. Garwolińska 19
  tel. 685 91 03  Jest jednostką budżetową Urzędu Gminy Borowie Powstało staraniem władz gminnych.

  Gminne Centrum Informacji w Borowiu świadczy usługi od 25 października 2005r. przez 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty w godzinach od 10.00 do 20.00.

  GCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju.

  W CCI w Borowiu można skorzystać z:
  - usług biurowych,
  - skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu motywacyjnego, podania, pisma,
  - sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
  - pośrednictwa w zakresie wynajmu powierzchni handlowych,
  - wyszukiwania partnerów handlowych,
  - promocji usług agroturystycznych,
  - zasobów informacji sieci Internet,
  - kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,
  - działalności reklamowo,
  - informacyjnej,
  - skanowania, wykonywania wizytówek, dyplomów i innych dokumentów graficznych,
  - pomocy przy poszukiwaniu pracy.

  Adresaci usług:
  Mieszkańcy gminy Borowie, powiatu, przejezdni, w szczególności młodzież i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.

  W GCI w Borowiu można uzyskać informacje o:
  1. Programach pomocowych Unii Europejskiej,
  2. Polityce Strukturalnej UE,
  3. Programach Wspólnotowych,
  4. Otwartych aktualnie konkursach, grantach, przetargach,
  5. Sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej,
  6. Prawie Pracy UE,
  7. Przeciwdziałaniu bezrobociu,
  8. Formach zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw,
  9. Wolnych miejscach pracy na terenie województwa mazowieckiego,
  10. Legalnej pracy w państwach UE,
  11. Przyszłości Polski w UE