STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Zakres działalności GCI
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 Jak założyć indywidualną  działalność gospodarczą
 • Zakres działalności GCI

  Zakres działalności GCI

  • prowadzenie tzw. "kawiarenki internetowej",
  • usługi w zakresie drukowania, kopiowania, skanowania dokumentów,
  • wyszukiwanie informacji w internecie,
  • pisanie życiorysów, przepisywanie prac szkolnych, dokumentów,
  • usługi przesyłania feksów, poczty elektronicznej.