STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Zakres działalności GCI
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 Jak założyć indywidualną  działalność gospodarczą


Gminne Centrum Informacji
Gmina Borowie

Zaprasza do współpracy społeczność lokalną, w szczególności bezrobotnych, młodzież i uczniów szkół z Gminy Borowie i okolic, księży, nauczycieli, rolników, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, przedsiębiorców, radnych.